• Lloc En línia

INFORMACIÓ DEL CONGRÉS

IX Congrés de Legionel·la i Qualitat Ambiental - Online

 • Presentació
 • Públic objectiu
 • Organització
 • Lloc i Dates
 • Abstracts

Presentació

Tot i que la legionel·losi és una malaltia relativament nova, de la que es va tenir constància l’any 1976, després d’un brot de pneumònia en un hotel de Filadèlfia que va afectar als membres de la Legió Americana que estaven celebrant la seva convenció anual, el bacteri Legionel·la és troba de forma natural en la pràctica totalitat dels ambients aquàtics (rius, llacs, etc.).

Des del seu àmbit natural el bacteri passa a colonitzar els sistemes de proveïment de les ciutats i, a través de la xarxa de distribució, s'uneix a les instal·lacions de l'aigua domèstica o altres instal·lacions que requereixen la utilització d'aigua per el seu funcionament (sistemes de refrigeració, regs, piscines, túnels de rentat, etc.).

Sempre que es segueixin les mesures adients, tals com la instauració d'una teràpia adequada en els malalts i el control d'edificis, actualment la infecció es pot considerar perfectament controlable. Malgrat tot, la contaminació del ambients interiors dels edificis és la causa de diverses problemes de salut.


Macrobiòtica intestinal


Amb un enfocament eminentment pràctic, durant el Congrés s’analitzaran les causes de la distorsió de l'entorn ambiental intern, així com les iniciatives i estratègies que permetin garantir la seva idoneïtat d'una manera sostenible, centrant aquesta prova en les variables que de manera significativa influenciïn en aquest sentit: la qualitat de l'aire, les condicions d'higiene i els factors de risc de la legionel·losi.

Públic objectiu

Aquest congrés està dirigit a un ampli grup de professionals, dels quals estan implicats en diferents graus en la prevenció de la legionel·losi (arquitectes, enginyers, instal·ladors, manteniment d'equips, empreses que es dediquen al tractament i desinfecció d'instal·lacions) que s'ubiquen en els següents establiments:

 • Hotels
 • Altres equipaments turístics apartaments, aparthotels, càmpings, embarcacions, etc.
 • Poliesportius, incloent-hi piscines
 • Institucions d'atenció sanitària: hospitals, clíniques, residències per a gent gran, etc.
 • Balnearis, banys termals
 • Instal·lacions industrials

Comitè científic

President: Dr. Josep Garcia Raurich, Director del CRESCA

 • • Sr. Antoni Sempere, Direcció d'Enginyeria i Manteniment Hospitalari
 • • Sra Glòria Cruceta, Directora de SEGLA
 • • Sr. Jordi Morató, Laboratori de Microbiologia Sanitària i Medioambiental (MSMLab)
 • • Sr. Josep Lana, Tècnic de la Unitat de Sanitat Ambiental. Servei de Salut Pública. Àrea d'atenció a les persones de la Diputació de Barcelona
 • • Sr. Sergi Marti, President d’AQUA ESPAÑA. Director General d’STENCO
 • • Sr. Valentí Casas, President d'ITEL
 • • Sra. Núria Mallafré, Enginyera Industrial & Facility Manager d'infraestructures sanitàries, experta en gestió energètica.

Comitè organitzador

Presidenta: Sra. Judith Crespiera Portabella, Gerenta del CRESCA

CRESCA
 • • Sr. Marc Pallarès, Director de Projectes d’R+D de GdE i col·laborador extern del CRESCA
 • • Sr. Pere Monagas, Director de Qualitat del CRESCA

Lloc i Dates

El congrés es realitzarà els dies 9 i 10 de juny de 2021 en línia.

Abstracts

Presentació de comunicacions científiques i pòsters del Congrés

Comunicacions científiques

Les comunicacions es podran presentar en dos possibles formats:

 • Presentació power point
 • Gravació en vídeo de 5 minuts. Format presentació 1080 x 1920 i mp4

El termini de presentació finalitzarà el dia 11 de maig de 2021.

Cal envia-ho, a info.cresca@upc.edu

El Comitè Científic revisarà la informació i es posarà en contacte, per correu electrònic, per comunicar-ne l’acceptació corresponent, la setmana següent.

Pòsters

El termini de presentació de pòsters finalitzarà el dia 11 de maig de 2021

El format de presentació serà un document científic que es penjarà a la web per tothom qui el vulgui consultar.

Cal enviar-lo info.cresca@upc.edu

El Comitè Científic revisarà la informació i es posarà en contacte, per correu electrònic, per comunicar-ne l’acceptació corresponent a la setmana següent.

És condició indispensable inscriure’s al congrés per presentar una comunicació científica i/o pòster.

PROGRAMA

Durant els dos dies es celebraran conferències plenàries, taules rodones, i comunicacions orals tècniques lliures.

 • Totes les ponències
 • 9 de juny
 • 10 de juny
Prevenció i control de la legionel·losi
Dra. Covadonga Caballo
 • 9 de juny 2021
 • 10:00h - 10:30h

Nou Real Decreto XXX/2021. "Prevenció i control de la legionel·losi"

- Dra. Covadonga Caballo

Més informació
Nous aspectes del RD legionel·la de la inspecció sanitària en les instal·lacions de risc en les CCAA
Sra. Teresa Ferrer
 • 9 de juny 2021
 • 10:45h - 11:10h

Nous aspectes del RD legionel·la de la inspecció sanitària en les instal·lacions de risc en les CCAA

- Sra. Teresa Ferrer

Més informació
Acreditació en la presa de mostres de legionel·la
Sra. Isabel de la Villa
 • 9 de juny 2021
 • 11:10h - 11:35h

Acreditació en la presa de mostres de legionel·la

- Sra. Isabel de la Villa

Més informació
Noves obligacions del RD per a les empreses del sector de prevenció de legionel·la
Sra. Sergi Martí
 • 9 de juny 2021
 • 11:35h - 12:00h

Noves obligacions del RD per a les empreses del sector de prevenció de legionel·la

- Dr. Sergi Martí

Més informació
Actualització de la qualificació professional de manteniment higiènic sanitari de legionel·la SEA 492
Sra. Milagros Fernández de Lezeta
 • 9 de juny 2021
 • 15:00h - 15:25h

Actualització de la qualificació professional de manteniment higiènic sanitari de legionel·la SEA 492

- Sra. Milagros Fernández de Lezeta

Més informació
Desafiaments microbiològics i solucions amb legionel·la i altres bactèries en sistemes d'aigua potable en trens, vaixells, avions i altres aplicacions mòbils
Mr. Benny Prehn
 • 9 de juny 2021
 • 15:25h - 15:50h

Desafiaments microbiològics i solucions amb legionel·la i altres bactèries en sistemes d'aigua potable en trens, vaixells, avions i altres aplicacions mòbils

- Mr. Benny Prehn

Més informació
Verificació d'un mètode alternatiu de detecció i quantificació de legionel·la sp. en un laboratori de salut pública: separació inmunomagnètica i identificació mitjançant reacció colorimètrica (SIM)
Sr. Juan Carlos Montero
 • 9 de juny 2021
 • 16:00h - 16:25h

Verificació d'un mètode alternatiu de detecció i quantificació de legionel·la sp. en un laboratori de salut pública: separació inmunomagnètica i identificació mitjançant reacció colorimètrica (SIM)

- Sr. Juan Carlos Montero

Més informació
EDARs: un focus poc probable de dispersió de legionel·la?
Sra. Mercè Munt Bartrolich Sra. Maria Assumpta Macià Rieradevall
 • 9 de juny 2021
 • 16:25h - 16:50h

EDARs: un focus poc probable de dispersió de legionel·la?

- Sra. Mercè Munt Bartrolich
- Sra. Maria Assumpta Macià Rieradevall

Més informació
Vigilància microbiològica de l'aigua en hospitals: evidencia científica i controvèrsies
Sra. Laura Gavaldà
 • 9 de juny 2021
 • 16:50h - 17:15h

Vigilància microbiològica de l'aigua en hospitals: evidencia científica i controvèrsies

- Sra. Laura Gavaldà

Més informació
Impacte de la COVID en el sector de la qualitat ambiental en interiors
Sr. Paulino Pastor
 • 10 de juny 2021
 • 10:00h - 10:30h

Impacte de la COVID en el sector de la qualitat ambiental en interiors

- Sr. Paulino Pastor

Més informació
Modificacions de la norma UNE 171340; validació i qualificació de sales d'ambient controlat en hospitals i centres sanitaris
Dra. Gloria Cruceta
 • 10 de juny 2021
 • 10:30h - 10:55h

Modificacions de la norma UNE 171340; validació i qualificació de sales d'ambient controlat en hospitals i centres sanitaris

- Dra. Gloria Cruceta

Més informació
Una envolupant tèrmica controlada i hermètica. Qualitat ambiental interior òptima i espais saludables
Sr. Toni Gassó
 • 10 de juny 2021
 • 10:55h - 11:20h

Una envolupant tèrmica controlada i hermètica. Qualitat ambiental interior òptima i espais saludables

- Sr. Toni Gassó

Més informació
Els últims metres abans de l'aixeta: la qualitat de l'aigua en ris
Sr. Eduardo Dorado
 • 10 de juny 2021
 • 11:40h - 12:05h

Els últims metres abans de l'aixeta: la qualitat de l'aigua en ris

- Sr. Eduardo Dorado

Més informació
Seguretat i eficàcia biocida dels processos d'oxidació avançada
Dr. Roberto Vimbert
 • 10 de juny 2021
 • 12:05h - 12:30h

Seguretat i eficàcia biocida dels processos d'oxidació avançada

- Dr. Roberto Vimbert

Més informació
Eina web “Espais interiors saludables” del COAC (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya)
Sra. Sonia Hdez-Montaño Bou
 • 10 de juny 2021
 • 12:30h - 12:55h

Eina web “Espais interiors saludables” del COAC (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya)

- Sra. Sonia Hdez-Montaño Bou

Més informació
Desinfecció ambiental amb ozó (en l'aire/l'aigua)
Dr. Francisco Pedro García
 • 10 de juny 2021
 • 15:00h - 15:25h

Desinfecció ambiental amb ozó (en l'aire/l'aigua)

- Dr. Francisco Pedro García

Més informació
Radicals hidroxil (OH): el detergent atmosfèric a les nostres mans
Stra. Mariona Aroyo
 • 10 de juny 2021
 • 15:25h - 15:50h

Radicals hidroxil (OH): el detergent atmosfèric a les nostres mans

- Stra. Mariona Aroyo

Més informació
La qualitat ambiental en relació al manteniment de sistemes de ventilació d'edificis
 • 10 de juny 2021
 • 15:50h - 16:15h

La qualitat ambiental en relació al manteniment de sistemes de ventilació d'edificis

- Sr. Albert Martinez Ramos

Més informació
Pla d'actuació COVID en la climatització dels edificis de la 'Corporació Sanitària Clínic'
 • 10 de juny 2021
 • 16:15h - 16:40h

Pla d'actuació COVID en la climatització dels edificis de la "Corporació Sanitària Clínic"

- Sr. Felipe López
- Sr. José Antonio Marín

Més informació
Veure programa sencer
Visualitzar PDF

PONENTS

Descobreix els professionals en actiu que s'encarregaran de les ponències del IX Congrés de Legionel·la i Qualitat Ambiental - Online

Dra. Covadonga Caballo Díeguez

Doctora en Ciències Biològiques.

Sotsdirectora General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral en la Direcció general de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Covadonga Caballo Díeguez
Teresa Ferrer

Sra. Teresa Ferrer

Llicenciada en Farmàcia

Cap del Servei de Sanitat Ambiental del Govern de Navarra. Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA)

Sra. Isabel de la Villa

Doctora en Farmàcia. Especialista en Anàlisis Clíniques

Responsable de Salut de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC)

Isabel de la Villa
Sergi Martí

Dr. Sergi Martí

Enginyer Químic i Master en Enginyeria i Gestió Ambiental

President de AQUA ESPANYA, Director General de l'empresa STENCO i AQUA AMBIENT

Sra. Milagros Fernandez de Lezeta Saez de Jauregui

Llicenciada en Ciències Químiques i Màster de Gestió Empresarial

Directora general ANECPLA

Sra. Milagros Fernandez de Lezeta Saez de Jauregui
Benny Prehn

Mr. Benny Prehn

Product Manager (Non medical) Aqua free

Sr. Juan Carlos Montero

Llicenciat en Ciències Biològiques. Doctor per la Universitat Rei Joan Carles

Cap de Secció de Microbiologia Clínica i Ambiental del Laboratori de Salut Pública de l'Institut de Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat de Castella-la Manxa.

Juan Carlos Montero
Mercè Munt Bartrolich

Sra. Mercè Munt Bartrolich

Llicenciada en Farmàcia. Diplomat en Salut Pública.

Coordinadora de programes de Salut Pública. Servei Salut Pública al Vallès Oriental.

Sra. Maria Assumpta Macià Rieradevall

Llicenciada en Farmàcia. Diplomat en Salut Pública.

Coordinadora de programes de Salut Pública. Servei Salut Pública al Vallès Occidental Est.

Maria Assumpta Macià Rieradevall
Laura Gavaldà

Sra. Laura Gavaldà

Doctora en Medicina

Facultativa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.Hospital Universitari de Bellvitge

Sr. Paulino Pastor

Enginyer Tècnic en Química Industrial,Master en Prevenció de Riscos ,Master en Qualitat

Inspector d'amiant acreditat per EPA,Director de Ambisalud i President de FEDECAI

Paulino Pastor
Gloria Cruceta

Dra. Gloria Cruceta

Llicenciada en Medicina i Cirurgia

Directora SEGLA

Sr. Toni Gassó

Blower Test, Director Gerent i Qualaiaty, Director Gerent.

Toni Gassó
Eduardo Dorado

Sr. Eduardo Dorado

Enginyer Químic

Water Sales Specialist Pall Medical

Dr. Roberto Vimbert

Consultor científic i fundador de e-SHealth

Medical Advisor d'Indústries Farmacèutiques, alimentàries i cosmètiques.


Dr. Roberto Vimbert
Sonia Hdez-Montaño Bou

Sra. Sonia Hdez-Montaño Bou

Arquitecta

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Dr. Francisco Pedro García

Especialista en Inmunologia i alergologia pediàtriques

Assessor del Comitè Cientific internacional d'ozonoterapia (ISCO3), 2.015-2.020. Medalla al Mèrit sanitari 2.019


Francisco Pedro García
Mariona Aroyo

Stra. Mariona Aroyo

Graduada en Ciencies Biomèdiques

Departament I+D AIRTECNICS

Sr. Albert Martinez Ramos

Màster en Enginyeria

Enginyer en cap del Servei de Manteniment de la Diputació de Barcelona


Albert Martinez Ramos
José Antonio Marín Vilches

Sr. José Antonio Marín Vilches

Enginyer Tècnic en Telecomunicacions

Post Grau: Tècnic Competent en Plans d’Autoprotecció Nivell Bàsic i Avançat

Sr. Felipe A. López Casado

Graduat en Enginyeria d’Edificació

Màster en Direcció i Gestió d’Empreses


Felipe A. López Casado

Inscripcions per assistir a la jornada.

La quota d'inscripció inclou:

 • Assistència a les ponències online.
 • Programa complet.
 • Connexió a tots els videos de comunicacions científiques i pòsters.

TARIFES

Únic
200
Estudiants
150 Cal justificar-ho amb la matrícula.

PATROCINI

Emplena aquest formulari per sol·licitar informació sobre les opcions de patrocini i les seves tarifes. Et contactarem al més aviat possible.

També pots descarregar-te tota la informació sobre les opcions de patrocini

Opcions de patrocini

COMISSIÓ ORGANITZADORA

IX Congrés de Legionel·la i Qualitat Ambiental - Online

AMB EL PATROCINI DE

Empreses patrocinadores

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Empreses col·laboradores

Contacte

Envia'ns els teus dubtes. En breu, l'organització de la jornada et respondrà

© Web dissenyada per Mediaclip.es